Slovenská filmová databáza
 1. Ako sa Jožinko prestal báť

  Štábréžia, námet, scenár, Vladimír Pikalík ; kamera, Otto Geyer ; hudba, Milan Dubovský ; výtvarné návrhy, Jozef Schek ; animácia, Vladimír Pikalík, Štefan Martauz ; dramaturgia, Rudolf Urc ; strih, Eva Gubčová ; zvuk, Eduard Palček ; veduci výroby, Pavol Forisch ; výtvarné spracovanie, Štefan Martauz, Milan Roško
  Produkčná spoločnosť Slovenská filmová tvorba Bratislava
  KrajinaSlovensko [Československo]
  Pôvodný formátfarebný, zvukový ; 35 mm
  Pôvodný čas trvania8 min. 4 sek.
  Rok výroby1982
  Žáner animované filmy
  filmy pre kiná
  filmové rozprávky
  bábková animácia
  filmy bez komentára
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  AnotáciaPríbeh o Jožinkovi a jeho priateľoch zo seriálu bábkových filmov.
  A story on Joey and his friends from the series of puppet films.
  ZdrojSlovenský filmový ústav
  Ako sa Jožinko prestal báť

  Video

Slovenská filmová databáza