Slovenská filmová databáza
 1. [Detské mestečko Fót]. 2. šot

  Rok výroby
  1966
  Krajina
  [Krajina neznáma]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 51/1966. - 2. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty z Maďarska
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Fót (Maďarsko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom.
  Katalogizácia
  SFU, 21.07.2015 ; AACR2 (rev.10.09.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza