Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Zeman, Ján
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1973
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (21 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Ján Zeman; kamera, Alexander Strelinger; hudba, Svetozár Stračina ; dramaturgia, Rudolf Urc ; strih, Margita Černáková ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Eduard Galbavý ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Miroslav Šmíd ; spolupracovali, Jaroslav Soukup, Erna Lackovičová, Jana Novotná, Zdena Vilímovská
  Účinkujúci
  herci: Jaroslava Schallerová, Lucie Žulová, Magda Weigertová
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Filmový fejtón z atraktívneho prostredia veľkého medzinárodného letiska.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  stredometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19720408
  rozpočet v sume 247.411, - Kčs
  prvý filmovací deň 19730202
  posledný filmovací deň 19730327
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19730413
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19730706
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Spracovali Laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Stewardesses [eng]
  Názov diela (heslo)
  Letušky [film] (1973)
  Štáb
  Réžia: Ján Zeman
  Katalogizácia
  SFU, 27.04.2005 ; AACR2 (rev.02.05.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Letušky

  Heslo

  Letušky [film] (1973)
  Katalóg SFÚ
  (4) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (1) - fotografie z filmu
  (2) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - montážne listiny filmu
  (2) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza