Neprihlásený používateľ
Katalóg SFÚ
 1. Dokumentácia k výrobe filmu Perinbaba [text]

  Zodpovednosť
  Slovenská filmová tvorba Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba, Omnia Film, Zweites Deutsches Fernsehen, Rai Uno, ORF, MR-FILM
  Datovanie
  19830202 - 19870303
  Fyzický popis
  1 spis (7658 listov)
  Jazyk
  slovenčina
  Neúplný obsah
  poverenie pracovníka do funkcie (9 ks) pracovný plán (3 ks) návrh na obsadenie výrobného štábu (1 ks) návrh dekorácií (2 ks) rozpočet (15 ks) výrobné ukazovatele filmu (12 ks) zmluva o umelecké dielo (1 ks) dohoda o vytvorení umeleckého diela (14 ks) dohoda o umeleckej činnosti (26 ks) dohoda o pracovnej činnosti (6 ks) dohoda o vytvorení hereckej úlohy vo filme (48 ks) dohoda o vykonaní práce (129 ks) dohoda o prenajatí interiérov (6 ks) dohoda o prenajatí exteriérov (2 ks) dohoda o zapožičaní zvierat (13 ks) dohoda o prenajatí rekvizít/ dekorácií (9 ks) titulková listina filmu (3 ks) triková listina (1 ks) rozpis prác k nakrúteniu trikových záberov (2 ks) hospodárska zmluva (6 ks) výrobný list (9 ks) návrh na odmenu z fondu vedúceho (1 ks) návrh na percentuálne príplatky k honorárom (2 ks) návrh na výplatu za prácu v exteriéroch (1 ks) vyúčtovanie zvukárskych prác (112 ks) vyúčtovanie telekominačných poplatkov (43 ks) vyúčtovanie za vlasové práce (3 ks) vyúčtovanie pobytových nákladov (1 ks) vyúčtovanie služieb (2 ks) vyúčtovanie výtvarných prác (1 ks) potvrdenie o odovzdaní filmovej kópie (6 ks) potvrdenie o odovzdaní fotografického materiálu (3 ks) potvrdenie o vyhotovení medzinárodných mixážnych pásov (7 ks) sledovanie čerpania limitovaných nákladov (36 ks) zúčtovanie filmu (4 ks) zúčtovanie filmovej suroviny (3 ks) návrh pre poradu vedúceho riaditeľa (19 ks) výpis zo zápisu z pracovnej porady (10 ks) zápis z pracovnej porady (10 ks) potvrdenie o zlikvidovaní výpravných prostriedkov (2 ks) súhrnný zoznam protokolov o vyraďovaní výpravných prostriedkov (65 ks) zápis z vyraďovacieho konania (3 ks) výrobná správa (3 ks) prijímací list (1 ks) kontrolný list (1 ks) potvrdenie o vyhotovení laboratórnych prác (1 ks) potvrdenie o vyhotovení filmového traileru (1 ks) potvrdenie o vyhotovení filmografického materiálu (1 ks) prezenčná listina (2 ks) pracovný výkaz (1 ks) výplatná listina (139 ks) korešpondencia (61 ks) obálka (2 ks) výdajka – sprievodka (416 ks) výdavkový pokladničný doklad (256 ks) zákazkový list (70 ks) splnomocnenie (6 ks) sprievodný list (4 ks) výkaz prevádzky ateliérov (1 ks) znalecký posudok (1 ks) súpis vykonaných prác (1 ks) potvrdenie (12 ks) žiadanka na prepravu (1 ks) návrh na vyhodnotenie priznaných doplatkov (1 ks) návrh dohodnotenia vedúcich tvorivých pracovníkov (1 ks) zdôvodnenie zvýšenia rozpočtu (1 ks) preklad telexu (1 ks) záloha za cestovné (1 ks) žiadosť o udelenie súhlasu k vedľajšej činnosti (5 ks) žiadosť o súhlas k prechodnému nasadeniu člena výrobného štábu (3 ks) súhlas k prechodnému nasadeniu člena výrobného štábu (8 ks) žiadosť o povolenie a/alebo povolenie (7 ks) príkaz na úhradu (8 ks) finančný plán (44 ks) zápisnica (1 ks) rozpis nákladov (2 ks) rozpis prác (4 ks) dobropis (1 ks) účet za rozpis partitúry (2 ks) pokladničný výkaz (77 ks) diéty štábu (116 ks) dodací list (147 ks) objednávka (68 ks) upomienka (1 ks) oznámenie (1 ks) potvrdenka (8 ks) prijímový pokladničný doklad (3 ks) rozpis (42 ks) výkaz jázd (3 ks) cestovný príkaz (1 ks) cestovný lístok (11 ks) výkaz prevádzky vozidla (1 ks) vyčíslenie nákladov (80 ks) návrh na výplatu honoráru (1774 ks) ostatné účtovné doklady a poznámky (740 ks) poznámky (45 ks) faktúry (684 ks) záznam o prevádzke vozidla (1288 ks)
  PH – názov (diela)
  Perinbaba (1985)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  západonemecké hrané filmy
  talianske hrané filmy
  rakúske hrané filmy
  koprodukčné filmy
  PH – druh, žáner, forma
  archívne spisy
  plány výroby filmov
  rozpočty filmov
  výrobno-ekonomické ukazovatele filmov
  zmluvy
  zmluvy o vytvorení hereckej úlohy vo filme
  titulkové listiny filmov
  hospodárske zmluvy
  výrobné listy
  potvrdenia
  vyúčtovania filmov
  vyúčtovania filmovej suroviny
  výpisy zo zápisov z porád
  zápisy z porád
  prezenčné listiny
  pracovné výkazy
  korešpondencia
  výdajky
  sprievodky
  zákazkové listy
  dodacie listy
  objednávky
  návrhy na vyplatenie honorárov
  faktúry
  Autorská a iná zodpoved.
  Slovenská filmová tvorba Bratislava. Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba
  Omnia Film Zweites Deutsches Fernsehen Rai Uno ORF MR FILM
  Katalogizácia
  SFU, 06.06.2018 ; AACR2 (rev.03.06.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  jednotka z archívneho fondu

Katalóg SFÚ

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.