Katalóg SFÚ
 1. Vlk z Královských Vinohrad [dokumentačná zložka]

  Fyzický popis
  1 zv.
  Anotácia
  Dokumentačná zložka filmu Vlk z Královských Vinohrad (2016).
  Poznámka k obsahu
  heslo o filme z katalógu (5 ks) heslo o filme z katalógu v cudzích jazykoch (5 ks) distribučný list (1 ks) tlačová správa (1 ks) presskit - čeština (9 ks) presskit - angličtina (1 ks) články z periodík (18 ks) AVZ listina podtitulkov - angličtina (1 ks) AVZ hudobná zostava (2 ks) AVZ zoznam použitých diel (3 ks) AVZ tlačová správa (1 ks) AVZ presskit - slovenčina (1 ks) AVZ presskit - angličtina (1 ks) AVZ pozvánka (4 ks) AVZ diplom - sken (1 ks) AVZ žiadosť o udelenie koprodukčného štatútu (1 ks) AVZ žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela (1 ks)
  PH – názov (diela)
  Vlk z Královských Vinohrad (2016)
  PH – všeobecné (tematické)
  české hrané filmy
  slovenské hrané filmy
  francúzske hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentačné zložky filmov
  Zákon o audiovízii - akvizičná povinnosť
  heslá o filmoch z katalógov
  hudobné zostavy
  tlačové správy
  distribučné listy
  presskity
  pozvánky
  diplomy
  žiadosti
  Poznámky
  Ostatné sprievodné materiály odovzdané SFÚ na základe Audiovizuálneho zákona sú archivované v iných fondoch, na CD, na DVD alebo na serveri: scenár v tlačenej a elektronickej podobe, plagáty v tlačenej a elektronickej podobe, fotografie v elektronickej podobe, trailer, úvodné a záverečné titulky v elektronickej podobe, plán nakrúcania v elektronickej podobe. Väčšina sprievodných materiálov uložených v tlačenej podobe v dokumentačnej zložke je archivovaná aj v elektronickej podobe.
  Katalogizácia
  SFU, 12.01.2009 ; AACR2 (rev.07.03.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentačná zložka (filmu)

Katalóg SFÚ