Katalóg SFÚ

 1. Voda a práca [fotozbierka]

  Fyzický popis
  18 fotografií : čiernobiele
  5 negatívov : čiernobiele
  4 zdigitalizované fotografie : čiernobiele
  5 zdigitalizovaných negatívov
  Anotácia
  Fotozbierka k filmu: Voda a práca (1963).
  Neúplný obsah
  18 ks čiernobielych fotografií (z toho 11 ks originálnych záberov)
  PH – názov (diela)
  Voda a práca (1963)
  PH – druh, žáner, forma
  fotozbierky filmov
  Poznámky
  Autor foto: Milan Milo (uvedený na fotografiách)
  Katalogizácia
  SFU, 04.07.2011 ; AACR2 (rev.02.12.2019)
  Kategória
  fotozbierka