Katalóg SFÚ
 1. Muž, ktorý luže [fotozbierka]

  Fyzický popis
  319 fotografií : čiernobiele
  649 negatívov : čiernobiele
  1 album (2 fotografie) : čiernobiele
  1 pohľadnica : čiernobiela
  3 digitálne fotografie : farebné
  11 zdigitalizovaných fotografií : čiernobiele
  329 zdigitalizovaných negatívov : čiernobiele
  19 zdigitalizovaných záberov z filmovéhom pásu : čiernobiele
  1 zdigitalizovaná pohľadnica : čiernobiela
  Anotácia
  Fotozbierka k filmu: Muž, ktorý luže (1968).
  Neúplný obsah
  319 čiernobielych fotografií (z toho 231 ks originálnych záberov)
  PH – názov (diela)
  Muž, ktorý luže (1968)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  fotozbierky filmov
  Poznámky
  2 fotografie súčasťou albumu Slovenský film
  Osobný fond Anton Krajčovič: 11 fotografií

  Autor fotografií: Anton Podstraský (uvedený na obálke s negatívami, pečiatkou na fotografiách)
  Katalogizácia
  SFU, 16.05.2011 ; AACR2 (rev.02.12.2019)
  Kategória
  fotozbierka

Katalóg SFÚ