Slovenská filmová databáza
 1. [Nové slovenské hrané filmy]. 1. šot

  Rok výroby
  1966
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (7 min. 57 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Film o filme. 1/1966. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov (diela)
  Siedmy kontinent (1966)
  Panna zázračnica (1966)
  Majster kat (1966)
  PH – osobné meno
  Bakoš, Karol, 1922-1995
  Artim, Alexej, 1924-2010
  Fábry, Igor, 1924-1991
  Uher, Štefan, 1930-1993
  Szomolányi, Stanislav, 1935-
  Vrusová, Iris
  Pasarić, Tomislav
  Seck, Abdoulaye
  Bielik, Paľo, 1910-1983
  Vukotić, Dušan, 1927-1998
  Krška, Karol, 1920-1989
  Umecka, Jolanta, 1937-
  Mrkvička, Ladislav, 1939-
  Reichbauer, Vladimír, 1933-2003
  Béla, Karol, 1922-1983
  Svoboda, Viktor, 1932-1993
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  slovenská kinematografia
  nakrúcanie slovenských filmov
  slovenské hrané filmy
  slovenskí filmoví pracovníci
  slovenskí filmoví režiséri
  slovenskí kameramani
  poľské herečky
  českí herci
  slovenskí herci
  casting
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom.
  Katalogizácia
  SFU, 21.07.2015 ; AACR2 (rev.04.04.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza