Slovenská filmová databáza
 1. [Zavlažovanie]. 3. šot

  Rok výroby
  1962
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (1 min. 26 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Za rozvoj poľnohospodárstva : filmový mesačník. 9/1962. - 3. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  poľnohospodárstvo
  obilné polia
  obilniny
  kukurica
  kukuričné polia
  zavlažovanie
  meracie prístroje
  pôdne rozbory
  pestovanie zemiakov
  polia
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Madunice (Slovensko)
  Drahovce-Madunice (Slovensko : vodné dielo)
  Červeník (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Autori šotu neuvedení.
  Katalogizácia
  SFU, 15.05.2017 ; AACR2 (rev.17.05.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza