Slovenská filmová databáza
 1. Obzor. 7/1973

  Názov časti
  Otvorený list
  Réžia
  Bujna, Štefan
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1973
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 11 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Štefan Bujna; kamera, Oskár Šághy ; strih, Anna Forischová, Mária Lamačková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Mária Tarabová ; spolupracoval, Blažej Valovič
  Účinkujúci
  interpret komentára, Nora Selecká
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Monotematické číslo filmového žurnálu. Čo robiť, aby denne zbytočne nevyhasínali mladé životy... je témou nášho príhovoru, hlavne dospelým.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19730530
  prvý filmovací deň 19730604
  posledný filmovací deň 19730612
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19730619
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19730626
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19730627
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19730627
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu, okrem režiséra, ktorého funkcia je uvedená na titulkoch.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Na filmových titulkoch uvedené: Otvorený list Obzor č. 7/1973.

  Vyrobila © Slovenská filmová tvorba – Bratislava, Spravodajský film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava – Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Obzor [film]. 7/1973, Otvorený list (1973)
  Štáb
  Réžia: Štefan Bujna
  Námet: Štefan Bujna
  Scenár: Štefan Bujna
  Autor komentára: Štefan Bujna
  Kamera: Oskár Šághy
  Strih: Anna Forischová; Mária Lamačková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Mária Tarabová
  Spolupracoval: Blažej Valovič
  Interpret komentára: Nora Selecká
  Katalogizácia
  SFU, 25.08.2016 ; AACR2 (rev.05.09.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Obzor [film]. 7/1973, Otvorený list (1973)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza