Slovenská filmová databáza
 1. Obzor. 10/1971

  Podnázov
  poľnohospodársky mesačník
  Názov časti
  Svetová výstava poľovníctva
  Réžia
  Bujna, Štefan
  Výroba
  Československý film Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1971
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 33 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Štefan Bujna; kamera, Mikuláš Fodor ; strih, Anna Forischová, Juraj Lexmann ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Rudolf Silný
  Účinkujúci
  interpret komentára, Nora Selecká
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Monotematické číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19711027 [!]
  posledný filmovací deň 19710902
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19710915
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19710923
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19710927
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu, okrem funkcií, ktoré sú uvedené na titulkoch.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vo výrobnom liste uvedené: Premietanie povolené len na území ČSSR.
  Interpret komentára uvedený len vo výrobnom liste.
  Na filmových titulkoch uvedené: Svetová výstava poľovníctva Obzor č. 10/71.

  Vyrobil © Slovenský film Bratislava, Spravodajský film - Štúdio krátkych filmov.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Obzor [film]. 10/1971, Svetová výstava poľovníctva (1971)
  Štáb
  Réžia: Štefan Bujna
  Námet: Štefan Bujna
  Scenár: Štefan Bujna
  Autor komentára: Štefan Bujna
  Kamera: Mikuláš Fodor
  Strih: Anna Forischová; Juraj Lexmann
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Rudolf Silný
  Interpret komentára: Nora Selecká
  Katalogizácia
  SFU, 18.08.2016 ; AACR2 (rev.05.09.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Obzor [film]. 10/1971, Svetová výstava poľovníctva (1971)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza