Slovenská filmová databáza
 1. Obzor. 11/1966

  Podnázov
  poľnohospodársky mesačník
  Obsah
  1. šot - [Toto vydanie venujeme Morave]
  2. šot - [Chmeliarske slávnosti]
  3. šot - [Medzinárodný veľtrh v Brne]
  4. šot - [Výstava plemenných zvierat v Přerove]
  5. šot - [Zlatá podkova]
  6. šot - [Majstrovstvá republiky v orbe]
  7. šot - [Súťaž lesných robotníkov]
  9. šot - [Menej jedenia a pitia by nebolo zdravšie?]
  Réžia
  Ondrkal, Štefan
  Výroba
  Československý film Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1966
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (10 min. 13 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autor komentára, Štefan Ondrkal; kamera, Leopold Bródy, Mikuláš Fodor, Alojz Hanúsek, Viliam Ptáček ; strih, Anna Forischová, Juraj Lexmann ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Mária Tarabová ; spolupracoval, A. Gajdoš
  Účinkujúci
  interpret komentára, Imrich Jenča
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19660918
  posledný filmovací deň 19661016
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19661019
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19661025
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19661026
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu, okrem režiséra, ktorého funkcia je uvedená na titulkoch.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Interpret komentára uvedený len vo výrobnom liste.
  Na filmových titulkoch uvedené: Obzor poľnohospodársky mesačník 1966 11.
  V titulkoch uvedená Mária Tarabová ako A. Tarabová.

  Vyrobil Zpravodajský film Bratislava.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Obzor [film]. 11/1966 (1966)
  Štáb
  Réžia: Štefan Ondrkal
  Autor komentára: Štefan Ondrkal
  Kamera: Leopold Bródy; Mikuláš Fodor; Alojz Hanúsek; Viliam Ptáček
  Strih: Anna Forischová; Juraj Lexmann
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Mária Tarabová
  Spolupracoval: A. Gajdoš
  Interpret komentára: Imrich Jenča
  Katalogizácia
  SFU, 27.07.2016 ; AACR2 (rev.05.09.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Obzor [film]. 11/1966 (1966)
  Slovenská filmová databáza
  (8) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza