Slovenská filmová databáza
 1. Obzor. 2/1965

  Podnázov
  poľnohospodársky mesačník
  Obsah
  1. šot - [Problémy lesných robotníkov]
  2. šot - [Sovietske lesné mechanizmy]
  3. šot - [Chov kožušinových zvierat]
  4. šot - [Jaky]
  5. šot - [Zoologická záhrada]
  6. šot - [Horár na Plešiveckej planine]
  Réžia
  Ondrkal, Štefan
  Výroba
  Československý film Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1965
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 42 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autor komentára, Štefan Ondrkal; kamera, Rudolf Ferko, Oskár Šághy ; strih, Anna Forischová, Juraj Lexmann ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; spolupracovali, Štefan Bujna, A. Gajdoš
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Albert Mareček, Imrich Jenča
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19650120
  posledný filmovací deň 19650201
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19650203
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19650211
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19650212
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu, okrem režiséra, ktorého funkcia je uvedená na titulkoch.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Interpreti komentára uvedení len vo výrobnom liste.
  Na filmových titulkoch uvedené: Obzor poľnohospodársky mesačník 1965 2.

  Vyrobil Zpravodajský film Bratislava.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Obzor [film]. 2/1965 (1965)
  Štáb
  Réžia: Štefan Ondrkal
  Autor komentára: Štefan Ondrkal
  Kamera: Rudolf Ferko; Oskár Šághy
  Strih: Anna Forischová; Juraj Lexmann
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Vojtech Mladý
  Spolupracovali: Štefan Bujna; A. Gajdoš
  Interpreti komentára: Albert Mareček; Imrich Jenča
  Katalogizácia
  SFU, 21.07.2016 ; AACR2 (rev.05.09.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Obzor [film]. 2/1965 (1965)
  Slovenská filmová databáza
  (6) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza