Slovenská filmová databáza
 1. [Pred dvadsiatimi rokmi vyšlo prvé číslo filmového týždenníka]. 1. šot

  Rok výroby
  1965
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme : Československá filmová kronika. 25/1965. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Ďuriš, Július, 1904-1986
  Bezek, Kazimír, 1908-1952
  Patočka, Otakar, 1913-1986
  Pitrúň, Augustín
  Svoboda, Josef
  Slabey, Július, 1921-2003
  Miska, Jaroslav, 1921-1975
  Vdoviak, Michal
  Radvaňová, Anna
  Gudábová, Kamila
  Zátopek, Emil, 1922-2000
  Divín, Karol, 1936-2022
  Čáslavská, Věra, 1942-2016
  Gabajová, Dita, 1914-2000
  Hanák, Bohuš, 1925-2010
  Hanzelka, Jiří, 1920-2003
  Gagarin, Jurij Alexejevič, 1934-1968
  Tereškova, Valentina Vladimirovna, 1937-
  Lollobrigida, Gina, 1927-
  Fábry, Imrich, 1924-2008
  Zikmund, Miroslav, 1919-2021
  Chorváth, Michal, 1910-1982
  Čulen, Marek, 1887-1957
  Schade, Herbert, 1922-1994
  Chataway, Chris, Sir, 1931-2014
  Mimoun, Alain, 1921-2013
  Zábrodský, Vladimír, 1923-2020
  Konopásek, Stanislav, 1923-2008
  Kobranov, Vladimír, 1927-2015
  Modrý, Bohumil, 1916-1963
  Prorok, Vladimír, 1929-2014
  Papp, Gustáv, 1919-1997
  Roziňák, Václav, 1922-1997
  Charouzd, Miloslav, 1928-2001
  Bouzek, Vladimír, 1920-2006
  Polomský, Ondrej, 1931-2004
  Jirka, Josef, 1926-2000
  Hajný, Přemysl, 1925-1993
  Němec, Oldřich, 1922-1995
  Trousílek, Josef, 1918-1990
  Vacovský, František, 1926-2016
  Macelis, Jiří, 1923-1998
  Mizera, František, 1919-1994
  Skofic, Milko
  Skofic, Milko, Jr., 1957-
  Marek, Zdeněk, 1925-2019
  Bubník, Augustin, 1928-2017
  Kaligová, Mária
  PH – názov korporácie
  Reduta (Bratislava, Slovensko)
  Tatraľan, ľanové závody (firma)
  Kovosmalt (Trnava, Slovensko)
  Velký strahovský stadion (Praha, Česko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  spravodajské šoty z Čiech a Moravy
  spravodajské šoty z Fínska
  spravodajské šoty zo Sovietskeho zväzu
  filmové a televízne výročia
  slovenská kinematografia
  spravodajské filmy
  dejiny Československa
  druhá svetová vojna, 1939 - 1945
  obnova vojnou zničených krajín
  mládežnícke organizácie
  pionierske hnutie
  textilný priemysel
  stavebný priemysel
  cestné mosty
  železničné mosty
  bytové výstavby
  sídliská
  poľnohospodárstvo
  živočíšna výroba
  chov hovädzieho dobytka
  chov hydiny
  krmovinárstvo
  žatva obilnín
  kombajny
  materské školy
  jasle
  deti
  detské ihriská
  detské hry
  detské kočíky
  športy
  spartakiádne cvičenie
  maratón
  ľadový hokej
  motocyklové športy
  prírodné katastrofy
  kritika západného životného štýlu
  požiare
  povodne
  zemetrasenia
  atómové bomby
  výbuchy
  kozmonauti
  hutnícky priemysel
  lietadlá
  módne prehliadky
  ankety
  Moskvič 400
  Mikojan-Gurevič MiG-15
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Staré mesto (Bratislava, Slovensko)
  Starý most (Bratislava, Slovensko)
  Prievoz (Bratislava, Slovensko)
  Kežmarok (Slovensko)
  Ostrava (Česko)
  Trnava (Slovensko)
  Považská Bystrica (Slovensko)
  Praha (Česko)
  Most Legií (Praha, Česko)
  Strahov (Praha, Česko)
  Břevnov (Praha, Česko)
  Helsinki (Fínsko)
  Kutná Hora (Česko)
  Sovietsky zväz
  Malacky (Slovensko)
  Dunaj (rieka)
  Váh (Slovensko : rieka)
  Kraľovany (Slovensko)
  Sučany (Slovensko)
  Budatín (Žilina, Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodných materiálov.
  Katalogizácia
  SFU, 05.08.2015 ; AACR2 (rev.31.10.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza