Slovenská filmová databáza
 1. Prekážka. 2. šot

  Rok výroby
  1965
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 22/1965. - 2. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Slovenská akadémia vied
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  ľahostajnosť
  stavebný priemysel
  staveniská
  skládky odpadu
  automobilová doprava
  kamene
  deti
  materské školy
  taxislužba
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Katalogizácia
  SFU, 05.08.2015 ; AACR2 (rev.31.05.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza