Slovenská filmová databáza
 1. [Prispievame do diskusie o starom a novom Martine]. 2. šot

  Rok výroby
  1966
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 44/1966. - 2. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Kamenický, Štefan, 1932-2009
  PH – názov korporácie
  Martinský cintorín (Martin, Slovensko)
  Mestský národný výbor (Martin, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  dejiny miest
  stavebný priemysel
  výstavby sídlisk
  národné výbory
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Martin (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodných materiálov.
  Katalogizácia
  SFU, 17.07.2015 ; AACR2 (rev.24.07.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza