Slovenská filmová databáza
 1. Pohyb v živote ženy

  Réžia
  Kaboš, Ladislav
  Rok výroby
  1989
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (cca 27 min.) : farebný, zvukový ; video
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Ladislav Kaboš; kamera, Vladimír Holloš ; dramaturgia, Josef Kolber ; strih, zvuk, Ľudovít Labík ; vedúci výroby, Oľga Hromkovičová ; odborná spolupráca, Jarmila Motajová
  Účinkujúci
  interpret komentára, Jozef Šimonovič ml.
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Inštruktážny film o správnom dennom režime ženy, zameraný na jógové cviky.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  telesné cvičenia
  ženy
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  stredometrážne filmy
  video
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19890605
  rozpočet v sume 176.289,- Kčs
  prvý filmovací deň 19890605
  posledný filmovací deň 19890614
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19890622
  1. kombinovaná kópia video vytvorená dňa: 19890630
  Poznámky
  Údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio Videofilm.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Údaj o minutáži doplnený katalogizátorom prepočtom metráže uvedenej na výrobnom liste.
  Variant názvu
  Žena - pohyb - krása 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Movement in the life of a woman [eng]
  Názov diela (heslo)
  Pohyb v živote ženy [film] (1989)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kaboš
  Námet: Ladislav Kaboš
  Scenár: Ladislav Kaboš
  Autor komentára: Ladislav Kaboš
  Kamera: Vladimír Holloš
  Dramaturgia: Josef Kolber
  Strih: Ľudovít Labík
  Zvuk: Ľudovít Labík
  Vedúci výroby: Oľga Hromkovičová
  Odborná spolupráca: Jarmila Motajová
  Interpret komentára: Jozef Šimonovič, ml.
  Katalogizácia
  SFU, 23.06.2015 ; AACR2 (rev.24.06.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film

  Heslo

  Pohyb v živote ženy [film] (1989)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
Slovenská filmová databáza