Slovenská filmová databáza
 1. [Majstrovstvá ČSSR v orbe]. 2. šot

  Rok výroby
  1980
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 39/1980. - 2. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Milík, Václav, ml.
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  poľnohospodárstvo
  rastlinná výroba
  orba pôdy
  súťaže
  polia
  traktory
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Pohronský Ruskov (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 08.01.2015 ; AACR2 (rev.20.11.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza