Slovenská filmová databáza
 1. [Režisér Jozef Medveď začal nakrúcať nový film]. 6. šot

  Rok výroby
  1980
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 16/1980. - 6. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov (diela)
  Živá voda (1980)
  PH – osobné meno
  Ondruš, Vladimír, 1942-2015
  Kostka, Petr, 1938-
  Medveď, Jozef, 1927-1984
  Zimková, Milka, 1951-
  Jariabek, Ondrej, 1908-1987
  Gendiar, Anton, 1930-2005
  Kodešová, Lenka, 1954-
  Gazík, Martin, 1946-
  Polomský, Ondrej, 1931-2004
  PH – názov korporácie
  Múzeum kysuckej dediny (Nová Bystrica, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  kultúra a film
  slovenská kinematografia
  nakrúcanie slovenských filmov
  filmové štáby
  slovenskí filmoví režiséri
  slovenskí kameramani
  drevenice
  fašiangy
  masky
  sane ťahané koňmi
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Kysuce (Slovensko : región)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom.
  Katalogizácia
  SFU, 18.12.2014 ; AACR2 (rev.07.05.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza