Slovenská filmová databáza
 1. [Pieseň o sivom holubovi - nový slovenský film]. 7. šot

  Rok výroby
  1960
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 31/1960. - 7. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov (diela)
  Pieseň o sivom holubovi (1961)
  PH – osobné meno
  Ješina, Vladimír, 1927-2020
  Zvaríková, Elena, 1935-1974
  Barabáš, Stanislav, 1924-1994
  Poláček, Pavol
  Krivošík, Benedikt, 1933-1992
  Jurkovič, Michal, 1927-1994
  Kern, Alfréd, 1931-
  Režucha, Jozef, 1929-1995
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  kultúra a film
  slovenská kinematografia
  slovenské hrané filmy
  nakrúcanie slovenských filmov
  filmové štáby
  slovenské herečky
  slovenskí herci
  detskí herci
  slovenskí kameramani
  tanky
  terénne automobily
  kone
  nákladné automobily
  holub domáci
  filmové klapky
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Donovaly (Slovensko)
  Katalogizácia
  SFU, 01.12.2014 ; AACR2 (rev.25.07.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza