Slovenská filmová databáza

 1. [Spravodajský film v Bratislave oslavuje štyridsiate výročie svojho vzniku]. 1. šot

  Rok výroby
  1985
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Kinožurnál. 24/1985. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov (diela)
  Týždeň vo filme. 1-2/1945 (1945)
  Týždeň vo filme. 17/1945 (1945)
  Týždeň vo filme. 20/1945 (1945)
  Týždeň vo filme. 9/1948 (1948)
  Týždeň vo filme. 37/1949 (1949)
  Týždeň vo filme. 2/1952 (1952)
  Týždeň vo filme. 29/1952 (1952)
  Týždeň vo filme. 27/1955 (1955)
  Týždeň vo filme. 2/1978 (1978)
  PH – osobné meno
  Gottwald, Klement, 1896-1953
  Patočka, Otakar, 1913-1986
  Andreánsky, Vojtech, 1917-1993
  Fabian, Ján, 1920-1995 [?]
  Blanár, Ján, 1918-1996
  Bujna, Štefan, 1919-1997
  Černák, Milan, 1932-
  Šághy, Oskár, 1935-2018
  Remeň, Maximilián, 1927-2008
  Ferko, Rudolf, 1933-
  Zápotocký, Antonín, 1884-1957
  Zátopek, Emil, 1922-2000
  Husák, Gustáv, 1913-1991
  Fodor, Mikuláš, 1938-
  Buchová, Božena, 1947-
  Veselý, Ľudovít
  Kováčik, Jozef, 1935-2014
  Silný, Rudolf, 1928-2006
  Dučák, Jozef, 1952-
  Hejtmánková, Marta, 1949-
  Marko, Pavol
  Kýbl, Vladimír, 1956-
  Bródy, Henrich, 1961-
  Dobiš, Igor, 1941-2019
  Štecko, Ľubomír, 1945-
  Gubčo, Pavel, 1949-
  Hudec, Anton, 1952-
  Lamačková, Mária, 1934-2006
  Cimerman, Miroslav, 1955-
  Poláček, Peter, 1954-
  Valovič, Blažej
  Staštík, Miloš, 1929-1997
  Nováková, Mária
  Čilek, Pavel, 1932-2013
  Přibyl, Viliam, 1913-1996
  Petrlík, František
  Krajčovič, František
  Mikulášových, Michal, 1923-2000
  Hrnčír, Stanislav, 1936-
  Clementis, Vladimír, 1902-1952
  Krosnář, Josef, 1891-1968
  Drda, Jan, 1915-1970
  Smrkovský, Josef, 1911-1974
  Vacek, Václav, 1877-1960
  Lukačovič, Jozef, 1902-1991
  Indra, Alois, 1921-1990
  Gottwaldová, Marta, 1899-1953
  Pitrúň, Augustín
  PH – názov korporácie
  Nová huť (Ostrava, Česko)
  Pomník mistra Jana Husa (Praha, Česko)
  Národní muzeum (Praha, Česko)
  Kostel svatého Mikuláše (Praha, Česko)
  Palác Kinských (Praha, Česko)
  Esterházyho palác (Bratislava, Slovensko)
  Velký strahovský stadion (Praha, Česko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty z Čiech a Moravy
  spravodajské šoty zo Slovenska
  kultúra a film
  výročia
  slovenská kinematografia
  spravodajské filmy
  nakrúcanie slovenských filmov
  dejiny Slovenska
  slovenskí filmoví pracovníci
  druhá svetová vojna, 1939 - 1945
  tanky
  vojaci
  písacie stroje
  telefóny
  poľnohospodárstvo
  rastlinná výroba
  orba pôdy
  sejba
  konské záprahy
  žatva obilnín
  kombajny
  traktory
  živočíšna výroba
  chov hovädzieho dobytka
  dojenie kráv
  mliekarenský priemysel
  pitie mlieka
  žiaci v školskej triede
  učitelia a učiteľky
  školské stoličky a lavice
  školské tabule
  pekárenský priemysel
  pekárne
  chlieb
  pekárenské pece
  politické delegácie
  pracovné brigády
  železničné trate
  člny
  rieky
  hutnícky priemysel
  vysoké pece
  vodné diela
  športy
  telovýchova
  spartakiády
  novorodenci
  materské školy
  základné školy
  Studebaker US6 M16A
  Stoewer Sedina
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Praha (Česko)
  Pražský hrad (Česko)
  Václavské náměstí (Praha, Česko)
  Hradčany (Praha, Česko)
  Staroměstské náměstí (Praha, Česko)
  Bratislava (Slovensko)
  Námestie Ľ. Štúra (Bratislava, Slovensko)
  Štefánikova ulica (Bratislava, Slovensko)
  Dvořákovo nábrežie (Bratislava, Slovensko)
  Gagarinova ulica (Bratislava, Slovensko)
  Most SNP (Bratislava, Slovensko)
  Oravská priehrada (Slovensko)
  Trať mládeže (Slovensko : železničná trať)
  Dunaj, rieka
  Prievoz (Bratislava, Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 11.09.2014 ; AACR2 (rev.23.09.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot