Slovenská filmová databáza
 1. [KINOS]. 1. šot

  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava [výrobca (producent)]
  Rok výroby
  1990
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Kinožurnál. 40/1990. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov (diela)
  Skús ma objať (1991)
  PH – osobné meno
  Luther, Miloslav, 1945-
  Vydra, Václav, ml., 1956-
  Šedová, Jana, 1920-1995
  Húska, Silvester, 1951-
  Geyer, Otto, 1940-2017
  Paulovičová, Danka
  Šmidovičová, Júlia
  Remeň, Maximilián, 1927-2008
  Hejtmánková, Marta, 1949-
  Brachtl, Ivo, 1963-
  Novota, Ľubomír, 1960-
  Kováčik, Jozef, 1935-2014
  Horník, Ľubomír, 1945-
  Ridoš, Jozef
  Milo, Milan, 1940-2021
  Bugošová, Andrea
  Štefuca, Igor, 1951-
  Bebjaková, Magda, 1951-
  Šimončič, Jozef, 1943-
  Baginová, Viera, 1954-
  Tehlárová, Viera
  Szakalová, Emília
  PH – názov korporácie
  Slovenské národné divadlo
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Chemické závody Juraja Dimitrova (Bratislava)
  Ganymedova fontána (Bratislava, Slovensko)
  KINOS - Medzinárodný odborový zväz pracovníkov v kinematografii
  Dom odborov Istropolis (Bratislava, Slovensko)
  Práca (noviny). denník odborárov na Slovensku
  Socha Paľa Bielika (Bratislava, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  politika
  odbory
  slovenská kinematografia
  slovenské hrané filmy
  nakrúcanie slovenských filmov
  ankety
  filmoví pracovníci
  slovenskí filmoví režiséri
  filmové štúdiá na Slovensku
  stolárstvo
  kováčstvo
  kováčske vyhne
  kováčske kladivo a nákova
  kovanie železa
  animované filmy
  bábkové filmy
  filmové klapky
  magnetofóny
  gramofónové platne
  krajčírstvo
  krajčírske dielne
  nákladné automobily
  Avia A31
  Liaz 706
  VAZ 2102 combi
  mixážne pulty
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Trnavské mýto (Bratislava, Slovensko)
  Koliba (filmový ateliér)
  Hviezdoslavovo námestie (Bratislava, Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).

  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Katalogizácia
  SFU, 05.06.2014 ; AACR2 (rev.28.11.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza