Slovenská filmová databáza
 1. Pravda víťazí

  Réžia
  Kaboš, Ladislav
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1989
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (60 min. 18 sek.) : farebný, zvukový ; video
  Štáb
  réžia, scenár, Ladislav Kaboš; námet, Ladislav Kaboš, Martin Sarvaš; hlavný kameraman, Pavel Horečný; kameramani, Tibor Donoval, Vladimír Ďurčanský, Štefan Kravec, Alexander Puchert, Mikuláš Ricotti ml., Miroslav Rosina, Milan Šulek, Martin Točka; hudba, Tublatanka ; dramaturgia, Marián Zachar ; strih, Dušan Milko ; zvuk, Bohumil Martinák ; vedúci výroby, Jaroslav Juríček ; hlavný osvetľovač, Gustáv Čížek ; svetelné efekty, Kornel Remžík, Michal Kolenčík ; hudobná réžia, Ján Lauko ; zvuková réžia koncertu, Jiří Sokol ; zvuková nahrávka, Jan Kotzmann, Bohumil Martinák ; zástupca vedúceho výroby, Miroslav Kubala ; technická spolupráca, Music video Supraphon Praha, Československá televízia v SSR Bratislava ; odborná spolupráca, Martin Sarvaš ; spolupracovali, M. Živec, M. Král, M. Dvořáček, Ľudmila Kafková, Z. Kohútková, V. Marek, M. Chudý, F. Chudý, J. Jáger, V. Görgel, Z. Člupek, R. Chudý, I. Gazda, V. Kusý. M. Ráž, T. Tehlár, D. Debnár, Ľ. Reháček, J. Trsťan, R. Šindler, Z. Badin, M. Valovič
  Účinkujúci
  účinkujú, Martin Ďurinda, Pavol Horváth, Juraj Černý, Milo "Whisky" Láber
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Videofilm zobrazujúci koncertné vystúpenia skupiny Tublatanka.
  PH – názov korporácie
  Tublatanka (hudobná skupina)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  hudba
  koncerty rockovej hudby
  rockové hudobné skupiny
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  stredometrážne filmy
  VHS
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19890731
  rozpočet v sume 797.791,- Kčs
  prvý filmovací deň 19890904
  posledný filmovací deň 19890930
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19891120
  1. kombinovaná kópia video vyhotovená dňa: 198981130
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio Videofilm.
  Spracovali Laboratóriá Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Tublatanka 7
  Názov diela (heslo)
  Pravda víťazí [film] (1989)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kaboš
  Námet: Ladislav Kaboš; Martin Sarvaš
  Scenár: Ladislav Kaboš
  Hlavný kameraman: Pavel Horečný
  Kamera: Tibor Donoval; Vladimír Ďurčanský; Štefan Kravec; Alexander Puchert; Mikuláš Ricotti, ml.; Miroslav Rosina; Milan Šulek; Martin Točka
  Dramaturgia: Marián Zachar
  Strih: Dušan Milko
  Zvuk: Bohumil Martinák
  Vedúci výroby: Jaroslav Juríček
  Hlavný osvetľovač: Gustáv Čížek
  Svetelné efekty: Kornel Remžík; Michal Kolenčík
  Hudobná réžia: Ján Lauko
  Zvuková réžia koncertu: Jiří Sokol
  Zvuková nahrávka: Jan Kotzmann; Bohumil Martinák
  Zástupca vedúceho výroby: Miroslav Kubala
  Odborná spolupráca: Martin Sarvaš
  Spolupracovali: M. Živec; M. Král; M. Dvořáček; Ľudmila Kafková; Z. Kohútková; V. Marek; M. Chudý; F. Chudý; J. Jáger; V. Görgel; Z. Člupek; R. Chudý; I. Gazda; V. Kusý; M. Ráž; T. Tehlár; D. Debnár; Ľ. Reháček; J. Trsťan; R. Šindler; Z. Badin; M. Valovič
  Účinkujú: Martin Ďurinda; Pavol Horváth; Juraj Černý; Milo "Whisky" Láber
  Hudba: Tublatanka, hudobná skupina
  Technická spolupráca: Supraphon; Československá televízia Bratislava
  Katalogizácia
  SFU, 02.06.2014 ; AACR2 (rev.18.05.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Pravda víťazí

  Heslo

  Pravda víťazí [film] (1989)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
Slovenská filmová databáza