Slovenská filmová databáza

 1. [Tento filmový týždenník venujeme Bratislave a jej dopravným problémom]. 1. šot

  Rok výroby
  1976
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 29/1976. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Kováčik, Jozef, 1935-2014
  Jäger, František
  Vorel, Viliam
  Uher, Pavel
  Moštenan, Ladislav
  PH – názov korporácie
  Dopravný podnik mesta Bratislavy (Bratislava, Slovensko)
  Benzinol Slovakia
  Výskumný ústav potravinársky (Bratislava, Slovensko)
  Mraziarne (Bratislava, Slovensko)
  Dóm sv. Martina (Bratislava, Slovensko)
  Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda (Bratislava, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  doprava
  mestská hromadná doprava
  ekológia
  asanácia
  osobné automobily
  nákladné automobily
  trolejbusy
  autobusy
  električky
  pozemné komunikácie
  cestné križovatky
  semafory
  spaľovne odpadu
  dopravné nehody
  dopravné predpisy
  garáže
  stavebné stroje
  Tatra 603
  Škoda (osobné automobily)
  Lada (automobily)
  národné výbory
  polícia
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Dunajská ulica (Bratislava, Slovensko)
  Obchodná ulica (Bratislava, Slovensko)
  Poštová ulica (Bratislava, Slovensko)
  Špitálska ulica (Bratislava, Slovensko)
  Hlavné námestie (Bratislava, Slovensko)
  Pražská ulica (Bratislava, Slovensko)
  Hodžovo námestie (Bratislava, Slovensko)
  Konventná ulica (Bratislava, Slovensko)
  Most SNP (Bratislava, Slovensko)
  Bratislavský hrad (Slovensko)
  Zámocká ulica (Bratislava, Slovensko)
  Radlinského ulica (Bratislava, Slovensko)
  Primaciálne námestie (Bratislava, Slovensko)
  Michalská ulica (Bratislava, Slovensko)
  Vysoká ulica (Bratislava, Slovensko)
  Drevená ulica (Bratislava, Slovensko)
  Jaskový rad (Bratislava, Slovensko)
  Suché mýto (Bratislava, Slovensko)
  Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu (Bratislava, Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom.
  Katalogizácia
  SFU, 29.04.2014 ; AACR2 (rev.08.06.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot