Slovenská filmová databáza
 1. [Po mimoriadne úspešnej žatve poľnohospodári vstúpili do jesenných prác]. 1. šot

  Rok výroby
  1974
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 45/1974. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Janovic, Ján, 1925-1995
  PH – názov korporácie
  Jednotné roľnícke družstvo (Bzince pod Javorinou, Slovensko)
  Hotel Lux (Banská Bystrica, Slovensko)
  Cukrovar (Šurany, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  poľnohospodárstvo
  rastlinná výroba
  jednotné roľnícke družstvá
  povodne
  dážď
  rieky
  protipovodňové opatrenia
  zaplavené polia
  zaplavené mestá a obce
  zber zemiakov
  zber cukrovej repy
  žatva kukurice
  poľnohospodárske stroje a zariadenia
  traktory
  konské záprahy
  zaplavené železničné trate
  železničné koľajnice
  husi
  psy
  nákladné automobily
  cukrovarníctvo
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bzince pod Javorinou (Slovensko)
  Banská Bystrica (Slovensko)
  Hron (Slovensko : rieka)
  Slaná, rieka (Slovensko a Maďarsko)
  Henckovce (Slovensko)
  Šurany (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 25.02.2014 ; AACR2 (rev.25.04.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza