Slovenská filmová databáza

 1. [Mesto na ľavom brehu Dunaja]. 3. šot

  Rok výroby
  1974
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 18/1974. - 3. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Talaš, Stanislav, 1923-2004
  Chovanec, Jozef, 1925-1990
  Kováčik, Jozef, 1935-2014
  PH – názov korporácie
  Reštaurácia Bystrica (Bratislava, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  architektúra
  urbanizmus
  stavebné projekty
  stavebný priemysel
  slovenskí architekti
  ťažba štrku
  bagre
  nákladné automobily
  kaviarne
  kávové šálky
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Sad Janka Kráľa (Bratislava)
  Dunaj, rieka
  Petržalka (Bratislava, Slovensko)
  Starý most (Bratislava, Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 06.02.2014 ; AACR2 (rev.05.04.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot