Slovenská filmová databáza
 1. [Divadlo SNP v Martine jubiluje]. 5. šot

  Rok výroby
  1974
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 12/1974. - 5. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Richterová, Viera, 1946-
  Horváth, Emil, ml., 1945-
  Vajdička, Ľubomír, 1944-
  Hejná, Naďa, 1906-1994
  Vrzala, Jaroslav, 1927-1992
  PH – názov korporácie
  Divadlo Slovenského národného povstania (Martin, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  kultúra
  jubileá
  divadlo
  divadelné predstavenia
  slovenskí herci
  slovenské herečky
  slovenskí divadelní režiséri
  divadelné plagáty
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Martin (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 04.02.2014 ; AACR2 (rev.03.04.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza