Slovenská filmová databáza
 1. [Profesor PhDr. Ján Boor, prorektor VŠMU, hovorí o divadle]. 1. šot

  Rok výroby
  1974
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (min.sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 12/1974. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Boor, Ján, 1915-2002
  PH – názov korporácie
  Slovenské národné divadlo
  Vysoká škola múzických umení v Bratislave. Divadelná fakulta
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  kultúra
  významné dni
  Medzinárodný deň divadla
  divadlo
  dejiny divadla
  divadelné šatne
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Staré mesto (Bratislava, Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu opravený katalogizátorom. Názov v letáku Profesor PhDr. Ján Boor, prorektor VŠMU hovorí o divadle.
  Katalogizácia
  SFU, 04.02.2014 ; AACR2 (rev.03.04.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza