Slovenská filmová databáza
 1. [Dramaturg a režisér Pavol Sýkora zomrel 38 ročný]. 5. šot

  Rok výroby
  1970
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (1 min. 28 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 44 1970 [44/1970]. - 5. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov (diela)
  Vlado Marienka Jojo starý otec (1966)
  Spoveď (1968)
  ABCD (1969)
  PH – osobné meno
  Sýkora, Pavol, 1931-1970
  Fodor, Mikuláš, 1938-
  Palček, Eduard, 1936-2003
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  slovenská kinematografia
  slovenskí filmoví režiséri
  úmrtia
  slovenské dokumentárne filmy
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 14.11.2012 ; AACR2 (rev.27.11.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot

Slovenská filmová databáza