Slovenská filmová databáza
 1. Kinožurnál. 47/1984

  Obsah
  1. šot - [Imperializmus, synonymum fašizmu]
  Réžia
  Fodor, Mikuláš
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1984
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 29 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, kamera, Mikuláš Fodor ; dramaturgia, Ľudovít Veselý ; strih, Marta Hejtmánková, Mária Lamačková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Peter Poláček ; spolupráca, Blažej Valovič
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Ctibor Kováč, V. Roth
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Monotematické číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  čísla filmových žurnálov
  spravodajské filmy
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19841024
  prvý filmovací deň 19841030
  posledný filmovací deň 19841101
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19841108
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19841109
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19841112
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19841114
  Poznámky
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu.

  Na filmových titulkoch uvedené: Kinožurnál 47 1984.

  Vyrobil Spravodajský film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Cinema Newsreel [eng]. 47/1984
  Názov diela (heslo)
  Kinožurnál [film]. 47/1984 (1984)
  Štáb
  Réžia: Mikuláš Fodor
  Námet: Mikuláš Fodor
  Scenár: Mikuláš Fodor
  Autor komentára: Mikuláš Fodor
  Kamera: Mikuláš Fodor
  Dramaturgia: Ľudovít Veselý
  Strih: Marta Hejtmánková; Mária Lamačková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Peter Poláček
  Spolupracovali: Blažej Valovič
  Interpret komentára: Ctibor Kováč; V. Roth
  Katalogizácia
  SFU, 23.09.2012 ; AACR2 (rev.17.02.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugga
  Kategória
  spravodajský film
  Kinožurnál. 47/1984

  Heslo

  Kinožurnál [film]. 47/1984 (1984)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - leták
  (2) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - literárne scenáre
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (1) - zmluvy (príprava filmu)
  (2) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza