Slovenská filmová databáza
 1. [Týždeň vo filme]. 2/1964

  Obsah
  1. šot - [K problému panelovej výstavby]
  2. šot - [V programe Šari - Vari vystúpila i populárna Yma Sumac]
  3. šot - Krátko zo športu
  4. šot - [Věra Čáslavská v predolympijskej príprave]
  5. šot - Viktor Kubal Pán Homo
  Réžia
  Kamenický, Štefan
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1964
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (9 min. 5 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autor komentára, Štefan Kamenický; kamera, Leopold Bródy, Rudolf Ferko, Josef Čepelák, Jozef Pivnička, Viktor Kubal ; strih, Anna Forischová, Margita Galanová, Stanislava Jendraššáková ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Pavol Forisch ; spolupráca, Michal Rábek, Bohuslav Musil
  Účinkujúci
  interpreti komentára, V. Kunderová, Imrich Jenča
  Anotácia
  Číslo filmového žurnálu.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  PH – druh, žáner, forma
  čísla filmových žurnálov
  spravodajské filmy
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  prvý filmovací deň 19631215
  posledný filmovací deň 19631231
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19640103
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19640106
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19640106
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Na filmových titulkoch uvedené: Československý filmový týždenník č.2/B 1964.

  Vyrobil Spravodajský film.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Zpravodajský film Bratislava.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: A Week in Film [eng]. 2/1964
  Názov diela (heslo)
  Týždeň vo filme [film]. 2/1964 (1964)
  Štáb
  Réžia: Štefan Kamenický
  Autor komentára: Štefan Kamenický
  Kamera: Leopold Bródy; Rudolf Ferko; Josef Čepelák; Jozef Pivnička; Viktor Kubal
  Strih: Anna Forischová; Margita Galanová; Stanislava Jendraššáková
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Pavel Forisch
  Spolupracovali: Michal Rábek; Bohuslav Musil
  Interpret komentára: V. Kunderová; Imrich Jenča
  Katalogizácia
  SFU, 20.09.2012 ; AACR2 (rev.02.05.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film

  Heslo

  Týždeň vo filme [film]. 2/1964 (1964)
  Slovenská filmová databáza
  (5) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - leták
  (2) - dok. zložka (filmu)
  (1) - články
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza