Slovenská filmová databáza
 1. Podnázov
  muž, ktorý sadil stromy
  Réžia
  Šulík, Martin
  Výroba
  TRIGON PRODUCTION
  Slovenská televízia
  Slovenský filmový ústav (1999 -) (Bratislava, Slovensko)
  Rok výroby
  2007
  Krajina
  Slovensko
  Pôvodný nosič
  (88 min. 25 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm ; DVD
  Štáb
  réžia, Martin Šulík; námet, Ingrid Mayerová, Rudolf Urc; scenár, Ingrid Mayerová, Rudolf Urc, Martin Šulík; hlavný kameraman, Richard Krivda; kamera, Peter Tóth, Peter Zubaľ; producent, Patrik Pašš; producent, Ivan Janovský (Slovenská televízia), Peter Dubecký (Slovenský filmový ústav) ; dramaturgia, umelecký producent Trigon Production, Peter Jaroš ; strih, Alena Spustová ; produkcia, Silvia Demjánová (Slovenská televízia), Jerguš Matis (Trigon Production) ; asistent produkcie, Marián Homér ; výskum archívnych materiálov, Pavol Gregorovič ; výprava, grip, Michal Gubala, Štefan Boďa ; technická spolupráca, Peter Zubaľ ; ľudové piesne vo filme hrala, Muzika bratov Muchovcov ; nahrávka hudby, Trigon Production ; nahrávka zvuku, Peter Zubaľ, Peter Tóth ; štúdiová nahrávka zvuku, Peter Mojžiš, Peter Németh ; výber archívnej hudby a mix zvuku, Peter Mojžiš ; výtvarná a grafická spolupráca ; spolupracovali, Anna Matisová, Tomáš Kobza, Mária Vaneková, Petr Vlach, Mária Vavrová, Stanislav Vondra, Anna Macaláková, Martin Búda, Daniela Paulovičová, Ľudmila Fiťková, Jana Ormandyová, Samuel Vojtek, Ina Martinová, Ivanka Vargová, Ľuboš Machaj, Dana Garguláková, Dagmar Krepopová, Zuzana Richterová [Zuzana Chadimová]
  Účinkujúci
  husľové improvizácie, Stanislav Palúch
  účinkujú: Katarína Chripková, Hanka Mrkvicová, Oľga Slivková, Jano Slivka, Ondrej Slivka, Miloslav Kubík, Ludvík Baran, Milan Černák, Ondrej Demo, Ilja Zeljenka, Krzystof Penderecki, Hans Joachim Schlegel, Boris Hochel, Eduard Grečner, Michal Skokan, Dušan Hanák, Marcela Plítková, Milan Rúfus, Alexander Strelinger, René Lužica, Patrik Pašš, Vladimír Biskupič, Viliam Gruska, Vlado Balco, Ján Oparty, Róbert Kirchhof, Rudolf Patrnčiak, Štefan Mucha, František Mucha, Alojz Mucha, Adamko Penčák
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Spomienka na filmového režiséra, dokumentaristu Martina Slivku prostredníctvom rozprávania jeho blízkych, pokus o analýzu a zhodnotenie jeho filmovej tvorby.
  PH – názov (diela)
  Monológy (1964)
  Zďaleka ideme, novinu nesieme... (1965)
  Etudy o človeku zo slovenskej gotiky (1967)
  Fašiangy (1969)
  Na počiatku bola pieseň (1970)
  Ľudovít Fulla (1972)
  Spomienka na maliara (1976)
  Vyznanie pútnika (1983)
  Terchovská muzika (1984)
  Muchovci (1988)
  Deti vetra (1990)
  Stanko Mužík (1993)
  Ladislav Guderna (2002)
  Spomienka na Martina Slivku (2003)
  Zem spieva (1933)
  Voda a práca (1963)
  Ikony (1966)
  Drak sa vracia (1967)
  Odchádza človek (1968)
  Národný umelec prof. Karol Plicka (1970)
  Hurá (1989)
  Muž v oblakoch (1981)
  Hej, Slováci (2002)
  Týždeň vo filme. 11/1953 (1953)
  Týždeň vo filme. 29/1958 (1958)
  Týždeň vo filme. 9/1958 (1958)
  Týždeň vo filme. 36/1965 (1965)
  Týždeň vo filme. 25/1968 (1968)
  Týždeň vo filme. 35-36/1968 (1968)
  Týždeň vo filme. 2/1969 (1969)
  Týždeň vo filme. 43/1970 (1970)
  Týždeň vo filme. 43/1980 (1980)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  dlhometrážne filmy
  Poznámky
  Ocenenie: Igric za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu - Martin Šulík za réžiu filmu Martin Slivka - muž, ktorý sadil stromy za priblíženie neznámych faktov zo života zakladateľskej osobnosti slovenského etnografického filmu - 19. výročné ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov a Literárneho fondu za audiovizuálnu tvorbu roku 2007 (ceny udelené v roku 2008)
  Ocenenie: Cena slovenskej filmovej kritiky v kategórii ostatná audiovizuálna tvorba - 16. ceny slovenskej filmovej kritiky 2008 za audiovizuálnu tvorbu roku 2007 (cena udelená Klubom filmových novinárov SSN v roku 2008)
  Ocenenie: nominácie na národnú filmovú cenu Slnko v sieti 2008 v kategórii Najlepší dokumentárny film, Najlepší filmový scenár – Rudolf Urc, Ingrid Mayerová, Martin Šulík, Najlepšia filmová réžia – Martin Šulík, Najlepší kameramanský výkon – Richard Krivda, Najlepší filmový strih – Alena Spustová (nominácie vyhlásené SFTA v roku 2008 za obdobie 2006-2007)
  Ocenenie: Slnko v sieti 2008 v kategórii Najlepší kameramanský výkon – Richard Krivda - 2. národné filmové ceny Slnko v sieti 2008 (cena udelená SFTA v roku 2008 za obdobie 2006-2007)
  Ocenenie: Cena Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava za priblíženie života a diela významného slovenského etnológa, filmára, pedagóga i zakladateľa Etnofilmu - 15. medzinárodný festival dokumentárnych filmov a videofilmov s etnografickou tematikou Etnofilm Čadca 2008
  Text v menu DVD: Film je poctou Martinovi Slivkovi, jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej kinematografie a kultúry. Bol tvorcom slovenského dokumentárneho národopisného filmu, režisérom, scenáristom, dramaturgom, filmovým teoretikom, pedagógom, autorom, etnografom a najmä – výnimočným človekom. Dokument je nielen spomienkou na majstra Slivku prostredníctvom rozprávania jeho blízkych a spolupracovníkov, ale zároveň pokusom poodhaliť tajomstvo jeho bohatého života a tvorby. Martin Slivka, človek s láskavou tvárou, so šibalskými, usmievavými očami, s veľkým srdcom a s krásnou priateľskou dušou, prísny pedagóg, chápajúci priateľ, umelec, náročný sám na seba a dôsledný v práci, nám zanechal bohatý odkaz – posolstvo, ktoré sa ukrýva nielen v jeho filmoch, ale aj v jeho osobnosti a vo všetkom, čo urobil. Dokument o Martinovi Slivkovi nie je len prejavom obdivu k doyenovi slovenského dokumentárneho filmu, ale aj výrazom potreby analyzovať a zhodnotiť jeho veľké dielo a umiestniť ho do európskeho kontextu.

  Dokument finančne podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
  Vytvorené s podporou programu MEDIA Európskeho spoločenstva
  Názov diela (heslo)
  Martin Slivka [film] (2007)
  Štáb
  Réžia: Martin Šulík; Patrik Pašš
  Námet: Ingrid Mayerová; Rudolf Urc
  Scenár: Ingrid Mayerová; Rudolf Urc; Martin Šulík
  Hlavný kameraman: Richard Krivda
  Kamera: Peter Tóth; Peter Zubaľ
  Producent: Ivan Janovský; Peter Dubecký
  Dramaturgia: Peter Jaroš
  Strih: Alena Spustová
  Nahrávanie zvuku: Peter Zubaľ; Peter Tóth; Peter Mojžiš; Peter Németh
  Produkcia: Silvia Demjánová; Jerguš Matis
  Asistent produkcie: Marián Homér
  Artproducent: Peter Jaroš
  Rešerše: Pavol Gregorovič
  Výprava: Michal Gubala; Štefan Boďa
  Grip: Michal Gubala; Štefan Boďa
  Technická spolupráca: Peter Zubaľ
  Výber hudby: Peter Mojžiš
  Mix zvuku: Peter Mojžiš
  Výtvarná spolupráca: Patrik Pašš, ml.
  Grafická spolupráca: Patrik Pašš, ml.
  Spolupracovali: Hana Matisová; Tomáš Kobza; Mária Vaneková; Petr Vlach; Mária Vavrová; Stanislav Vondra; Anna Macaláková; Martin Búda; Danka Paulovičová; Ľudmila Fiťková; Jana Ormandyová; Samuel Vojtek; Ina Martinová; Ivana Vargová; Ľubomír Machaj; Dana Garguláková; Dagmar Krepopová; Zuzana Chadimová
  Účinkuje: Katarína Chripková; Hanka Mrkvicová; Oľga Slivková; Jano Slivka; Ondrej Slivka; Miloslav Kubík; Ludvík Baran; Milan Černák; Ondrej Demo; Ilja Zeljenka; Krzysztof Penderecki; Hans-Joachim Schlegel; Boris Hochel; Eduard Grečner; Michal Skokan; Dušan Hanák; Marcela Plítková; Milan Rúfus; Alexander Strelinger; René Lužica; Patrik Pašš; Vladimír Biskupič; Viliam Gruska; Vladimír Balco; Ján Oparty; Robert Kirchhoff; Rudolf Patrnčiak; Štefan Mucha; František Mucha; Alojz Mucha; Adamko Penčák
  Hudba (realizácia)
     Hra na husle: Stanislav Palúch
     Hudbu nahral: TRIGON PRODUCTION
     Ľudové piesne hrajú: Ľudová hudba bratov Muchovcov, hudobná skupina
  Katalogizácia
  SFU, 18.07.2012 ; AACR2 (rev.16.05.2023)
  Kategória
  dokumentárny film
  Martin Slivka

  Heslo

  Martin Slivka [film] (2007)
  Katalóg SFÚ
  (3) - fotozbierka
  (1) - filmové plagáty
  (2) - leták
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (37) - články
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (2) - filmové nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (2) - podujatia

Slovenská filmová databáza