Slovenská filmová databáza
 1. Matka a dieťa. [3. časť]

  Názov časti
  Výživa a hygiena
  Réžia
  Kaboš, Ladislav
  Rok výroby
  1985
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (19 min. 19 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Ladislav Kaboš; kamera, Vladimír Biskupič ; dramaturgia, Marian Urban ; strih, Ľudovít Labík ; zvuk, Bohumil Martinák ; vedúci výroby, Pavol Forisch ; odborná spolupráca, Dušan Brucháč, Erika Habiňáková, Viera Haľamová, Jozef Černay
  Účinkujúci
  interpret komentára, Vladimír Durdík ml.
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Tretí diel seriálu o starostlivosti o dieťa venovaný výžive a hygiene.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne seriály
  starostlivosť o deti
  výživa človeka
  osobná hygiena
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  časti z dokumentárnych seriálov
  objednávkové filmy
  zdravotnícke filmy
  inštrukčné filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19850925
  rozpočet v sume 252.945,- Kčs
  prvý filmovací deň 19851002
  posledný filmovací deň 19851018
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19851120
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19851217
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi námetu, autorovi komentára a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Na výrobnom liste je ako zvukár uvedený Eduard Palček.

  Spracovali Laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Matka a dieťa [film]. [3. časť], Výživa a hygiena (1985)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kaboš
  Námet: Ladislav Kaboš
  Scenár: Ladislav Kaboš
  Autor komentára: Ladislav Kaboš
  Kamera: Vladimír Biskupič
  Dramaturgia: Marian Urban
  Strih: Ľudovít Labík
  Zvuk: Bohumil Martinák
  Vedúci výroby: Pavel Forisch
  Odborná spolupráca: Dušan Brucháč; Erika Habiňáková; Viera Haľamová; Jozef Černay
  Interpret komentára: Vladimír Durdík, ml.
  Katalogizácia
  SFU, 03.05.2011 ; AACR2 (rev.29.09.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Matka a dieťa. [3. časť]

  Heslo

  Matka a dieťa [film]. [3. časť], Výživa a hygiena (1985)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
Slovenská filmová databáza