Slovenská filmová databáza
 1. Jánošík 21

  Výroba
  Československá televízia Bratislava Hlavná redakcia filmových programov [výrobca]
  Rok výroby
  1975
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (71 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  režisér rekonštrukcie, Ivan Rumanovský; hudobná spolupráca, Jozef Malovec
  Jazyk
  slovenčina
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  americké hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  premiéra 19750919 (Bratislava, kino Mier)
  televízna premiéra19750921 (ČST Bratislava, 1. program, cyklus Film pre pamätníkov)
  Poznámky
  21.4.1971 sa konala prvá porada medzi zástupcami Hlavnej redakcie filmových programov Československej televízie Bratislava a SFÚ o rekonštrukcii a vyhotovení ozvučenej verzie filmu a jej uvedení v televízii. Za ČST sa stretnutia zúčastnili Ivan Stadtrucker, Ján Šuda, Ivan Rumanovský, za SFÚ Ján Komiňár, Štefan Vraštiak a Peter Mihálik. Rekonštrukcia filmu trvala od roku 1971 do roku 1975. 19.6.1975 sa v ČST Bratislava konala tlačová konferencia o rekonštrukcii filmu. 19.9.1975 sa konala premiéra zrekonštruovanej a ozvučenej verzie filmu v bratislavskom kine Mier. 21.9.1975 bola táto verzia uvedená prvýkrát v ČST Bratislava v cykle Film pre pamätníkov.

  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  dramaturgia, Ivan Stadtrucker ; strih, Patrik Pašš ; zvuk, Otto Bartoň ; vedúci výroby, Ľudovít Hullmann
  Názov diela (heslo)
  Jánošík [film] (1921)
  Katalogizácia
  SFU, 04.11.2008 ; AACR2 (rev.22.10.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Jánošík 21

  Heslo

  Jánošík [film] (1921)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - animovaný film
  (4) - dokumentárny film
  (2) - spravodajský film
  (8) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (2) - biografie
  (11) - monografie
  (1) - publikácie obrazové
  (2) - umelecká literatúra
  (1) - zborníky
  (1) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (1) - albumy filmových fotografií
  (5) - fotografie z filmu
  (4) - fotozbierka
  (6) - filmové plagáty
  (4) - plagáty podujatia
  (2) - leták
  (1) - reklamné plagáty
  (1) - kompaktné disky (CD)
  (1) - DVD
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - technické scenáre
  (15) - listiny podtitulkov
  (292) - články
  (1) - čísla periodík
  Heslár SFÚ
  (1) - podujatia
Slovenská filmová databáza