Slovenská filmová databáza
 1. Názov časti
  Ako ďalej... Vlak nežnej revolúcie. Prvé kroky. Aká bude?
  Réžia
  Ferko, Rudolf; Mináč Vladimír; Horák Andrej
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1990
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (16 min. 39 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Rudolf Ferko, Vladimír Mináč, Andrej Horák; kamera, Henrich Bródy, Rudolf Ferko, Anton Hudec, Martin Gazík ; dramaturgia, Emil Fornay ; strih, Mária Lamačková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Jana Tökölyová
  Účinkujúci
  interpret komentára, Vladimír Štefuca
  Jazyk
  slovenčina
  Periodicita
  Mesačník
  Anotácia
  Trojblok o Vlaku nežnej revolúcie, tvorení plurality názorov i politických strán a novoutváraní sa našej popmusic.
  PH – osobné meno
  Turzonovová, Božidara, 1942-
  Krajíček, Ivan, 1940-1997
  Štepka, Stanislav, 1944-
  Budaj, Ján, 1952-
  Lauko, Miloš
  Cibula, Igor, 1971-
  Kochanský, Marián, 1955-2006
  Peteraj, Kamil, 1945-
  Gindl, Eugen, 1944-2021
  Schuster, Rudolf, 1934-
  Čič, Milan, 1932-2012
  Ráž, Jozef, 1954-
  Baláž, Ján, 1951-
  Sarvaš, Martin, 1961-
  Ďurinda, Martin, 1961-
  Horváth, Pavol
  Černý, Juraj, 1961-2016
  PH – názov korporácie
  Obchodný dom Prior (Bratislava, Slovensko)
  Slovenská vysoká škola technická. Strojnícka fakulta (Bratislava, Slovensko)
  Reduta (Bratislava, Slovensko)
  Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  Slovenský rozhlas
  Bratislavský hrad (Bratislava, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  November, 1989
  hudba
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  monotematické filmové žurnály
  čísla filmových žurnálov
  filmové mesačníky
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Košice (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Námestie SNP (Bratislava, Slovensko)
  Námestie slobody (Bratislava, Slovensko)
  Šancová ulica (Bratislava, Slovensko)
  Ventúrska ulica (Bratislava, Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19891206
  prvý filmovací deň 19891206
  posledný filmovací deň 19891219
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19900104
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19900129
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19900129
  Poznámky
  Údaje o funkciách tvorcov doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Na filmových titulkoch uvedené: Sonda č. 1 1990.
  Vo výrobnom liste ako strihačka uvedená aj Marta Hejtmánková.

  Vyrobil Spravodajský film.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava – Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Copyright na filme: © Slovenská filmová tvorba Bratislava Spravodajský film.
  Názov diela (heslo)
  Sonda [film]. 1/1990, Ako ďalej... Vlak nežnej revolúcie. Prvé kroky. Aká bude? (1990)
  Štáb
  Réžia: Rudolf Ferko; Vladimír Mináč; Andrej Horák
  Námet: Rudolf Ferko; Vladimír Mináč; Andrej Horák
  Scenár: Rudolf Ferko; Vladimír Mináč; Andrej Horák
  Autor komentára: Rudolf Ferko; Vladimír Mináč; Andrej Horák
  Kamera: Henrich Bródy; Rudolf Ferko; Anton Hudec; Martin Gazík
  Dramaturgia: Emil Fornay
  Strih: Mária Lamačková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Jana Tökölyová
  Interpret komentára: Vladimír Štefuca
  Katalogizácia
  SFU, 23.01.2008 ; AACR2 (rev.12.02.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film
  Sonda. 1/1990

  Heslo

  Sonda [film]. 1/1990, Ako ďalej... Vlak nežnej revolúcie. Prvé kroky. Aká bude? (1990)
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotozbierka
  (2) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - články
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (4) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza