Slovenská filmová databáza
 1. [Industralizácia Slovenska]. 1. šot

  Rok výroby
  1947
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (55 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 5. III. [5/1947]. - 1. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Vodná elektráreň (Ilava, Slovensko)
  Ilava (železničná stanica)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  energetický priemysel
  vodné diela
  priehrady
  vodné elektrárne
  transformátory
  rieky
  nákladná železničná doprava
  železničné stanice
  železničné koľajnice
  železničné vozne
  stožiare
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Ilava (Slovensko)
  Váh (Slovensko : rieka)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Katalogizácia
  SFU, 21.06.2006 ; AACR2 (rev.29.07.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
  Odkazy
  Cyklus:
Slovenská filmová databáza