Slovenská filmová databáza

 1. Varila myšička kašičku

  Réžia
  Herold, Vlastimil
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1974
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 47 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, scenár, Vlastimil Herold; námet, Dušan Roll; kamera, Jozef Ružička; hudba, Eugen Suchoň; výtvarné návrhy, Ľudovít Fulla; animácia, Libuše Černá ; dramaturg, Rudolf Urc ; strih, Margita Černáková ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Pavol Forisch ; nahral, Komorný orchester Čsl. rozhlasu ; spev, Detský zbor Čs. rozhlasu ; spolupracovali, Ján Čirka, Valéria Takáčová, Viera Záhumenská, Vladimír Sedlák, Tlačiarne SNP Martin ; odborná spolupráca, Dušan Roll
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Kreslené filmové leporelo s obrázkami Ľudovíta Fullu a hudbou Eugena Suchoňa.
  Animated folder-book with drawings by Ľudovít Fulla and music by Eugen Suchoň.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské animované filmy
  PH – druh, žáner, forma
  animované filmy
  klasická animácia
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19730809
  rozpočet v sume 188.578,- Kčs
  prvý filmovací deň 19740611
  posledný filmovací deň 19740408
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19740809
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19740416
  Poznámky
  Údaj o animátorovi doplnený podľa Programového bulletinu k BAB 2004.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Spracovali Laboratóriá Bratislava-Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Varila myšička kašičku [film] (1974)
  Štáb
  Réžia: Vlastimil Herold
  Námet: Dušan Roll
  Scenár: Vlastimil Herold
  Kamera: Jozef Ružička
  Hudba: Eugen Suchoň
  Výtvarné návrhy: Ľudovít Fulla
  Animácia: Libuše Černá
  Dramaturgia: Rudolf Urc
  Strih: Margita Černáková
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Pavel Forisch
  Spolupracovali: Ján Čirka; Valéria Takáčová; Viera Záhumenská; Vladimír Sedlák; Tlačiarne Slovenského národného povstania, Martin, Slovensko
  Odborná spolupráca: Dušan Roll
  Hudba (realizácia)
     Hudbu nahral: Komorný orchester Čs. rozhlasu
     Spev: Detský spevácky zbor Československý rozhlas Bratislava
  Katalogizácia
  SFU, 13.06.2006 ; AACR2 (rev.15.06.2015)
  Kategória
  animovaný film


  Heslo

  Varila myšička kašičku [film] (1974)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotozbierka
  (2) - DVD
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - technické scenáre
  (7) - listiny podtitulkov
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)