Slovenská filmová databáza
 1. [Hranica ČSR – ZSSR]. 5. šot

  Rok výroby
  1946
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (2 min. 47 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 8/1946. - 5. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – osobné meno
  Zorin, Valerian Alexandrovič, 1902-1986
  Clementis, Vladimír, 1902-1952
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty z Čiech a Moravy
  spravodajské šoty zo Slovenska
  politika
  politické rokovania
  medzinárodné vzťahy
  československo-sovietske vzťahy
  medzinárodné dohody
  zmluvy
  pohraničie
  štátne hranice
  les
  výrub stromov
  drevorubači
  hraničné colné priechody
  colníci
  geodézia
  geodeti
  kartografia
  mapy
  slovenskí politici
  sovietski veľvyslanci
  pílenie stromov
  pohraničná stráž
  stany
  vatry
  robotníci
  osobné automobily
  sneh
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Praha (Česko)
  Černínský palác (Praha, Česko)
  Loretánské náměstí (Praha, Česko)
  Východné Slovensko
  Podkarpatská Rus
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Autor šotu neuvedený.
  Katalogizácia
  SFU, 10.05.2006 ; AACR2 (rev.31.01.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza