Slovenská filmová databáza

 1. [Výstava slovenskej vedeckej spisby v Bratislave]. 6. šot

  Rok výroby
  1946
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (56 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 1/1946. - 6. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Slovenská akadémia vied
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  výstavy
  literatúra
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Autor šotu neznámy.
  Katalogizácia
  SFU, 05.05.2006 ; AACR2 (rev.08.01.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot