Slovenská filmová databáza
 1. [Nádielka raneným vojakom v Bratislave]. 2. šot

  Rok výroby
  1946
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (37 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  In
  Týždeň vo filme. 1/1946. - 2. šot
  Jazyk
  slovenčina
  PH – názov korporácie
  Československý červený kríž
  Zväz vojakov SNP (Bratislava, Slovensko)
  PH – všeobecné (tematické)
  spravodajské šoty zo Slovenska
  dejiny Slovenska
  druhá svetová vojna, 1939 - 1945
  Slovenské národné povstanie, 1944
  armáda
  vojaci
  vojnoví invalidi
  sviatky
  sviatok svätého Mikuláša
  darčeky
  zdravotné sestry
  vojenské uniformy
  čerti
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské šoty
  filmové reportáže
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Bratislava (Slovensko)
  Poznámky
  Názov šotu dodaný katalogizátorom zo sprievodného materiálu (letáky).
  Autor šotu neznámy.
  Katalogizácia
  SFU, 05.05.2006 ; AACR2 (rev.20.01.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  filmový šot
Slovenská filmová databáza