Slovenská filmová databáza
 1. 125 rokov Matice slovenskej

  Réžia
  Fornay, Emil
  Rok výroby
  1989
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (27 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Emil Fornay; kamera, Oskár Šághy ; dramaturgia, Jozef Dučák ; strih, Marta Hejtmánková, Mária Lamačková ; zvuk, Jozef Kováčik ; vedúci výroby, Rudolf Silný ; odborná spolupráca, Horst Hogh
  Účinkujúci
  interpret komentára, Vladimír Štefuca
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film o oslavách 125. výročia Matice slovenskej.
  PH – názov korporácie
  Matica slovenská
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  dejiny Slovenska
  divadelné sprievody
  výročia
  výstavy
  koncerty
  oslavy výročí
  amfiteátre
  pamätné izby
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  filmové reportáže
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Martin (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19880810
  rozpočet v sume 204.953,- Kčs
  prvý filmovací deň 19880706
  posledný filmovací deň 19881027
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19880201
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19880227
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19880228
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi komentára a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobil Spravodajský film.
  Spracovali Laboratóriá Bratislava-Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  125 rokov Matice slovenskej [film] (1989)
  Štáb
  Réžia: Emil Fornay
  Námet: Emil Fornay
  Scenár: Emil Fornay
  Autor komentára: Emil Fornay
  Kamera: Oskár Šághy
  Dramaturgia: Jozef Dučák
  Strih: Marta Hejtmánková; Mária Lamačková
  Zvuk: Jozef Kováčik
  Vedúci výroby: Rudolf Silný
  Odborná spolupráca: Horst Hogh
  Interpret komentára: Vladimír Štefuca
  Katalogizácia
  SFU, 29.06.2005 ; AACR2 (rev.25.02.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  125 rokov Matice slovenskej

  Heslo

  125 rokov Matice slovenskej [film] (1989)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (2) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza