Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Kaboš, Ladislav
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1981
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (19 min. 10 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Ladislav Kaboš; kamera, Jozef Lietavec ; dramaturgia, Dezider Ursiny ; strih, Peter Beňovský ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Tatiana Vallová ; odborná spolupráca, Ján Podolák
  Účinkujúci
  interpret komentára, Peter Mikulík
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film o starostiach a o radostiach obyvateľov niekoľkých obcí v údolí Cirochy v súvislosti s výstavbou vodného diela Starina.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  vodné diela
  výstavby vodných diel
  rieky
  husle
  rodinné domy
  dediny
  nábytok
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Cirocha, rieka (Slovensko)
  Starina (Slovensko : vodárenská nádrž)
  Prešovský kraj (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19810710
  rozpočet v sume 296.026,- Kčs
  prvý filmovací deň 19810331
  posledný filmovací deň 19810901
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19811019
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19810309
  Poznámky
  Súčasťou záverečných titulkov text: Z vodárenskej nádrže Starina bude piť vodu 290 tisíc ľudí.

  Komentár vo filme je v slovenčine a synchróny v rusínčine.

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi komentára a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Spracovali Laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Podľa výrobného listu bola 1. kombinovaná kópia vyrobená až v marci 1982.
  Variant názvu
  Poľanôčka naša 2
  Výskum na Ciroche 2
  Záchranné práce na Ciroche 2
  Názov diela (heslo)
  Starina [film] (1981)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kaboš
  Námet: Ladislav Kaboš
  Scenár: Ladislav Kaboš
  Autor komentára: Ladislav Kaboš
  Kamera: Jozef Lietavec
  Dramaturgia: Dezider Ursiny
  Strih: Peter Beňovský
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Tatiana Vallová
  Odborná spolupráca: Ján Podolák
  Interpret komentára: Peter Mikulík
  Katalogizácia
  SFU, 20.06.2005 ; AACR2 (rev.20.05.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Starina

  Heslo

  Starina [film] (1981)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (3) - literárne scenáre
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zmluvy (príprava filmu)
  (1) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (2) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza