Slovenská filmová databáza
 1. Posledný odpich

  Réžia
  Urc, Rudolf; Sýkora Pavol
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1966
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (11 min. 41 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, autori komentára, Rudolf Urc, Pavol Sýkora; námet, scenár, Pavol Sýkora; kamera, Alexander Strelinger; hudba, Pavol Šimai ; strih, Štefan Fuzia ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Ondrej Olšavský ; nahral, Hudba dneška ; dirigent, Ladislav Kupkovič
  Účinkujúci
  interpret komentára, Ctibor Kováč
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film o zastavení prevádzky a likvidácii prvej vysokej pece na Slovensku v Tisovci.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  hutnícky priemysel
  vysoké pece
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  filmové reportáže
  zakázané filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Tisovec (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19650619
  rozpočet v sume 86.880,49 Kčs
  prvý filmovací deň 19651212
  posledný filmovací deň 19660219
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19660516
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19660628
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19660629
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autoroch komentára, autorovi hudobnej nahrávky, dirigentovi a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Dokumentárny film.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The last tapping [eng]
  Názov diela (heslo)
  Posledný odpich [film] (1966)
  Štáb
  Réžia: Rudolf Urc; Pavol Sýkora
  Námet: Pavol Sýkora
  Scenár: Pavol Sýkora
  Autori komentára: Rudolf Urc; Pavol Sýkora
  Kamera: Alexander Strelinger
  Hudba: Pavol Šimai
  Strih: Štefan Fuzia
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Ondrej Olšavský
  Interpret komentára: Ctibor Kováč
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Ladislav Kupkovič
     Hudbu nahral: Hudba dneška, hudobná skupina
  Katalogizácia
  SFU, 30.05.2005 ; AACR2 (rev.30.11.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ug7n
  Kategória
  dokumentárny film
  Posledný odpich

  Heslo

  Posledný odpich [film] (1966)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza