Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Hušťava, Ivan
  Výroba
  Filmová tvorba a distribúcia Bratislava
  Rok výroby
  1963
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (10 min. 32 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Ivan Hušťava; kamera, Ervín Potocký ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Alexander Kuzma
  Jazyk
  čeština, angličtina
  Anotácia
  Dokumentárny film o kuchyni a o kuchároch v novom brnianskom interhoteli International.
  A documentary about the kitchen and chefs in the new Hotel International in Brno.
  PH – názov korporácie
  Hotel International (Brno, Česko)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  hotely
  kuchári a kuchárky
  kuchyne
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  filmové portréty
  propagačné filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19630503
  rozpočet v sume 57.385,95 Kčs
  prvý filmovací deň 19630601
  posledný filmovací deň 19630620
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19630615
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19630627
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19630628
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi námetu a o autorovi scenára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Dokumentárny film Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Cooks [eng]
  Názov diela (heslo)
  Kuchári [film] (1963)
  Štáb
  Réžia: Ivan Hušťava
  Námet: Ivan Hušťava
  Scenár: Ivan Hušťava
  Kamera: Ervín Potocký
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Alexander Kuzma
  Katalogizácia
  SFU, 26.04.2005 ; AACR2 (rev.04.11.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugv1
  Kategória
  dokumentárny film
  Kuchári

  Video

  Heslo

  Kuchári [film] (1963)

  Externé odkazy

  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - technické scenáre
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (6) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (7) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza