Slovenská filmová databáza
 1. Film o filme. 4/1966

  Réžia
  Ondrkal, Štefan
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1966
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 50 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Štefan Ondrkal; kamera, Alojz Hanúsek, Rudolf Ferko, Viliam Ptáček ; strih, Anna Forischová, Juraj Lexmann ; zvuk, Alexander Pallós, Jozef Kováčik, Eduard Palček ; vedúci výroby, Mária Tarabová
  Účinkujúci
  účinkuje, Zuzana Kocúriková
  interpret komentára, Imrich Jenča
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Portréty významných autorov slovenského dokumentárneho filmu.
  PH – názov (diela)
  Insitné umenie (1966)
  Prišiel k nám Old Shatterhand (1966)
  Banská Bystrica 1964 (1964)
  Stretnutie (1965)
  Učenie (1965)
  PH – osobné meno
  Hanák, Dušan, 1938-
  Kubenko, Vlado, 1924-1993
  Kudelka, Ladislav, 1927-1986
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské spravodajské filmy
  slovenská kinematografia
  nakrúcanie slovenských filmov
  slovenskí filmoví režiséri
  slovenskí kameramani
  predavači a predavačky
  PH – druh, žáner, forma
  spravodajské filmy
  čísla filmových žurnálov
  filmy pre kiná
  filmy o filme
  propagačné filmy
  filmové portréty
  ankety
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19660820
  rozpočet v sume 23.601,80 Kčs
  prvý filmovací deň 19660923
  posledný filmovací deň 19661117
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19661122
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19661205
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19661205
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi námetu, autorovi scenára, autorovi komentára, kameramanovi (Rudolf Ferko) a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Názov na filmových titulkoch: Film o filme 4 '66. Číslo a rok sú napísané v tvare zlomku. Názvové údaje filmu zjednotené s ostatnými vydaniami.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Zpravodajský [Spravodajský] film.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Film o filme IV. 7
  Názov diela (heslo)
  Film o filme [film]. 4/1966 (1966)
  Štáb
  Réžia: Štefan Ondrkal
  Námet: Štefan Ondrkal
  Scenár: Štefan Ondrkal
  Autor komentára: Štefan Ondrkal
  Kamera: Alojz Hanúsek; Rudolf Ferko; Viliam Ptáček
  Strih: Anna Forischová; Juraj Lexmann
  Zvuk: Alexander Pallós; Jozef Kováčik; Eduard Palček
  Vedúci výroby: Mária Tarabová
  Účinkuje: Zuzana Kocúriková
  Interpret komentára: Imrich Jenča
  Katalogizácia
  SFU, 07.04.2005 ; AACR2 (rev.03.12.2018)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  spravodajský film
  Film o filme. 4/1966

  Heslo

  Film o filme [film]. 4/1966 (1966)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza