Slovenská filmová databáza
 1. Fašiangy v Sebechleboch

  Réžia
  Kaboš, Ladislav
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1983
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (15 min. 40 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Ladislav Kaboš; námet, scenár, Eugen Gingl, Ladislav Kaboš; kamera, Stacho Machata, Juraj Galvánek ; strih, Roman Varga ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Tatiana Vallová
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film zachytáva malý výsek z bohatého kultúrno-spoločenského života sebechlebských družstevníkov - fašiangovú voľbu kráľovnej krásy.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  ľudové zvyky
  fašiangy
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  etnografické filmy
  filmové reportáže
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Sebechleby (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19821210
  rozpočet v sume 336.762,- Kčs
  prvý filmovací deň 19830208
  posledný filmovací deň 19830217
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19830513
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19830630
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Spracovali Laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Družstevníci 2
  Kráľovná zo Sebechlebov 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Carnival in Sebechleby [eng]
  Názov diela (heslo)
  Fašiangy v Sebechleboch [film] (1983)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kaboš
  Námet: Eugen Gindl; Ladislav Kaboš
  Scenár: Eugen Gindl; Ladislav Kaboš
  Kamera: Stacho Machata; Juraj Galvánek
  Strih: Roman Varga
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Tatiana Vallová
  Katalogizácia
  SFU, 06.04.2005 ; AACR2 (rev.14.06.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Fašiangy v Sebechleboch

  Heslo

  Fašiangy v Sebechleboch [film] (1983)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (1) - zmluvy (príprava filmu)
  (2) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza