Slovenská filmová databáza
 1. Deti na nás hľadia

  Réžia
  Kaboš, Ladislav
  Rok výroby
  1980
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (21 min. 43 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Ladislav Kaboš; kamera, Jozef Lietavec; hudba, Marián Varga ; dramaturgia, Dezider Ursiny ; strih, Peter Beňovský ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Stanislav Učník ; odborná spolupráca, Jiří Kovařík, Fedor Liška
  Účinkujúci
  účinkujú, Erich Jirsák, Milena Jirsáková a ich deti Zdeněk, Karel, Alena, Radka, Peter, Jana, Irena, Robert, Pavel a Erich ml.
  Jazyk
  čeština
  Anotácia
  Dokumentárny film o rodine, v ktorej vyrastajú deti, zverené do pestúnskej opatery.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  rodinná výchova
  rodinné vzťahy
  pestúnska starostlivosť
  deti
  hračky
  metro
  bane
  baníci
  osobné vlaky
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  sociologické filmy
  filmové reportáže
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19800529
  rozpočet v sume 366.020,- Kčs
  prvý filmovací deň 19800722
  posledný filmovací deň 19800905
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19801107
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19801218
  Poznámky
  Súčasťou záverečných titulkov text: Rodina Jirsákovcov je jedna z prvých, ktorá okrem vlastných detí vychováva aj tie, ktoré z dôvodov právnych, zdravotných, alebo pre vrodené vývojové vady nemožno adoptovať a zverujú sa do pestúnskej opatery. Štát poskytuje týmto deťom značnú finančnú podporu, no pocit rodiného tepla môžu nájsť iba u tých, čo si výchovu detí zvolili za svoj životný cieľ.
  Ocenenie: Čestné uznanie filmu Deti na nás hľadia režiséra Ladislava Kaboša (SFT Bratislava) za citlivý analyzujúci pohľad na problematiku adopcie opustených detí / Čestné uznání filmu Deti na nás hľadia režiséra Ladislava Kaboše (SFT Bratislava) za citlivý analyzující pohled na problematiku adopce opuštěných dětí - 19. festival českých a slovenských filmov – prehliadka krátkometrážnej tvorby České Budějovice 1981 / 19. festival českých a slovenských filmů – přehlídka krátkometrážní tvorby České Budějovice 1981
  Ocenenie: Cena Televízneho klubu mladých režisérovi Ladislavovi Kabošovi za filmy Deti na nás hľadia a Štvorhranný vietor / Cena Televizního klubu mladých režiséru Ladislavovi Kabošovi za filmy „Deti na nás hľadia“ a „Štvorhranný vietor“ - 18. filmový festival mladých Trutnov 1981

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Spracovali Laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Childred are watching us [eng]
  Názov diela (heslo)
  Deti na nás hľadia [film] (1980)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kaboš
  Námet: Ladislav Kaboš
  Scenár: Ladislav Kaboš
  Kamera: Jozef Lietavec
  Hudba: Marián Varga
  Dramaturgia: Dezider Ursiny
  Strih: Peter Beňovský
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Stanislav Učník
  Odborná spolupráca: Jiří Kovařík; Fedor Líška
  Účinkujú: Erich Jirsák; Milena Jirsáková
  Katalogizácia
  SFU, 30.03.2005 ; AACR2 (rev.19.11.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Deti na nás hľadia

  Heslo

  Deti na nás hľadia [film] (1980)
  Katalóg SFÚ
  (2) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (6) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (1) - zmluvy (príprava filmu)
  (2) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - titulkové listiny filmu
  (3) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (2) - filmové nosiče (archívne)
Slovenská filmová databáza