Slovenská filmová databáza
 1. Činohra Slovenského národného divadla nositeľ Radu republiky v Sovietskom sväze

  Réžia
  Kubenko, Vlado
  Výroba
  Filmová tvorba a distribúcia Bratislava
  Rok výroby
  1961
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (25 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Vlado Kubenko; kamera, Oskár Šághy ; dramaturgia, Pavol Sýkora ; strih, Anna Forischová, Stanislava Jendraššáková ; zvuk, Alexander Pallós, Karel Cajthaml ; vedúci výroby, Pavol Forisch ; odborná spolupráca, Jozef Šmídovič
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Darina Reková, Imrich Jenča
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film z prvej cesty činohry Slovenského národného divadla v Sovietskom zväze.
  PH – osobné meno
  Arbuzov, Alexej Nikolajevič, 1908-1986
  Veličko, Tamara
  Dvořák, Richard, 1913-[?]
  Babočkin, Boris Andrejevič, 1904-1975
  Bystrickaja, Elina Avraamovna, 1928-2019
  Machata, Karol, 1928-2016
  Zachar, Jozef, 1920-2013
  Chudík, Ladislav, 1924-2015
  Jariabek, Ondrej, 1908-1987
  Budský, Jozef, 1911-1989
  Budská, Oľga, 1918-2015
  Pántik, Július, 1922-2002
  Poláková, Eva, 1935-1973
  Dibarbora, František, 1916-1987
  Záborský, Viliam, 1920-1982
  Mrvečka, Anton, 1934-1985
  Kráľovičová, Mária, 1927-
  Gregor, Martin, 1906-1982
  PH – názov korporácie
  Slovenské národné divadlo
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  divadlo
  slovenské divadlá
  slovenskí herci
  slovenské herečky
  ruskí spisovatelia
  železničné stanice
  letiská
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  filmy o umení
  filmové reportáže
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Charkov (Ukrajina)
  Kyjev (Ukrajina)
  Dneper (rieka)
  Moskva (Rusko)
  Výrobné a distribučné údaje
  rozpočet v sume 103.637,76 Kčs
  prvý filmovací deň 19610526
  posledný filmovací deň 19610630
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19610714
  film schválený z dvoch pásov dňa 19610724
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19610816
  Komentár schválený dňa: 19610714
  Mixáž: 19610724
  Poznámky
  Vo filme boli použité ukážky z predstavenia Alexej Nikolajevič Arbuzov: Príhoda na brehu rieky (réžia, Jozef Budský ; hrajú, Martin Gregor, Július Pántik, Mária Kráľovičová a Oľga Budská).
  Vo filme boli použité ukážky z predstavenia Anton Pavlovič Čechov: Ivanov (réžia, Jozef Budský ; hrajú, Karol Machata, Martin Gregor, Eva Poláková, Anton Mrvečka, František Dibarbora, Viliam Záborský).

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Chýbajúce údaje o tvorcoch doplnené z listinných materiálov.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Dokumentárny film Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  SND v SSSR 2
  Činohra Slovenského národného divadla, nositeľ Radu práce v Sovietskom sväze 7
  Činohra Národného divadla 8
  Názov diela (heslo)
  Činohra Slovenského národného divadla nositeľ Radu republiky v Sovietskom sväze [film] (1961)
  Štáb
  Réžia: Vlado Kubenko
  Námet: Vlado Kubenko
  Scenár: Vlado Kubenko
  Autor komentára: Vlado Kubenko
  Kamera: Oskár Šághy
  Dramaturgia: Pavol Sýkora
  Strih: Anna Forischová; Stanislava Jendraššáková
  Zvuk: Alexander Pallós; Karel Cajthaml
  Vedúci výroby: Pavel Forisch
  Odborná spolupráca: Jozef Šmídovič
  Interpreti komentára: Darina Reková; Imrich Jenča
  Katalogizácia
  SFU, 29.03.2005 ; AACR2 (rev.04.10.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Činohra Slovenského národného divadla nositeľ Radu republiky v Sovietskom sväze

  Heslo

  Činohra Slovenského národného divadla nositeľ Radu republiky v Sovietskom sväze [film] (1961)
  Katalóg SFÚ
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza