Slovenská filmová databáza
 1. Česť výrobnej značky

  Réžia
  Sýkora, Pavol; Kulíšek Dušan
  Rok výroby
  1962
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (8 min. 34 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Pavol Sýkora, Dušan Kulíšek; autor komentára, Dušan Kulíšek; kamera, Pavel Čilek ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Rudolf Pavlíček ; vedúci výroby, Ján Kišš ; odborná spolupráca, Ján Palán
  Účinkujúci
  interpret komentára, Dionýz Hirko
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film o nutnosti zachovanie dobrého mena našich výrobkov doma i v zahraničí.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  vývoz
  dovoz
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  propagačné filmy
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Partizánske (Slovensko)
  Svit (Slovensko)
  Orava (Slovensko : región)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19620820
  rozpočet v sume 62.720,61 Kčs
  prvý filmovací deň 19620919
  posledný filmovací deň 19620926
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19621019
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19621130
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19621130
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autoroch námetu, autorovi komentára, zvukárovi, odbornej spolupráci a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Populárno-vedecký film Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Honor of the trademark [eng]
  Názov diela (heslo)
  Česť výrobnej značky [film] (1962)
  Štáb
  Réžia: Pavol Sýkora; Dušan Kulíšek
  Námet: Pavol Sýkora; Dušan Kulíšek
  Scenár: Pavol Sýkora; Dušan Kulíšek
  Autor komentára: Dušan Kulíšek
  Kamera: Pavel Čilek
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Rudolf Pavlíček
  Vedúci výroby: Ján Kišš
  Odborná spolupráca: Ján Palán
  Interpret komentára: Dionýz Hirko
  Katalogizácia
  SFU, 24.03.2005 ; AACR2 (rev.15.10.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Česť výrobnej značky

  Heslo

  Česť výrobnej značky [film] (1962)
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza