Slovenská filmová databáza
 1. Cesta za železom

  Réžia
  Kudelka, Ladislav
  Výroba
  Filmová tvorba a distribúcia Bratislava
  Rok výroby
  1961
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (15 min. 12 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Ladislav Kudelka; námet, scenár, autori komentára, Pavol Sýkora, Ladislav Kudelka; kamera, Viliam Ptáček; hudba, Jozef Malovec ; strih, Anna Forischová ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Gustáv Adamica ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; odborná spolupráca, Arpád Abonyi
  Účinkujúci
  interpret komentára, Mária Prechovská
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film o práci geológov v Slovenskom rudohorí.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  geológia
  geologický prieskum
  študenti a študentky
  pohoria
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  filmové portréty
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa august 1968
  rozpočet v sume 124.784,55 Kčs
  prvý filmovací deň 19611111
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19611201
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19620120
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19620129
  Poznámky
  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autoroch námetu, autoroch komentára a o interpretke komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Cesta za železom [film] (1961)
  Štáb
  Réžia: Ladislav Kudelka
  Námet: Pavol Sýkora; Ladislav Kudelka
  Scenár: Pavol Sýkora; Ladislav Kudelka
  Autori komentára: Pavol Sýkora; Ladislav Kudelka
  Kamera: Viliam Ptáček
  Hudba: Jozef Malovec
  Strih: Anna Forischová
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Arnold Gustáv Adamica
  Odborná spolupráca: Arpád Abonyi
  Interpret komentára: Mária Prechovská
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Katalogizácia
  SFU, 24.03.2005 ; AACR2 (rev.10.11.2015)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Cesta za železom

  Heslo

  Cesta za železom [film] (1961)
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza